Tarjoan psykoterapiapalveluita. Yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, että keskustelen
asiakkaiden kanssa niistä ongelmista ja kysymyksistä, joita asiakas ottaa esille.
Keskustelun päämääränä on se, että asiakas saa toivoa ja kokee, että muutos on
mahdollista. Tämä tapahtuu siten, että terapiakeskustelussa omaa, sisäistä kapasiteettia
käytetään uudella, rakentavalla tavalla.

Joskus keskustelut ovat enemmän psykososiaalisesti painotettuja. Nämä keskustelut
sisältävät enemmän sosiaalisia näkökulmia, esim. lastensuojelun perheterapiassa.


Asiakkainani on sekä nuoria että aikuisia, pareja, perheitä ja ryhmiä.

Toimin myös Kokkolan syömishäiriöklinikan psykoterapeuttina
(www.syomishairioklinikka.fi)


Jotta positiivinen muutos asiakkaan elämässä on mahdollista, on toimivan asiakas-
terapeutti suhteen luominen tärkeää. Asiakkaan tulee terapiassa tuntea itsensä
turvalliseksi, jotta hän voi alkaa voida paremmin.

Psykoterapeuttinen keskustelu

Jokainen asiakas on ainutlaatuinen ja minulle terapeuttina suuri haaste. Asetan
terapeuttina itselleni suuria vaatimuksia siinä, miten kohtaan asiakkaani. Ensiarvoisen
tärkeää minulle on myös sopivan terapiamenetelmän löytyminen asiakkaalleni.
Terapia on jännittävää ja vaativaa työtä ja sitä parasta työtä, jota itse voin ajatella.

Oma suuntaukseni terapiatyöskentelyssä on lähinnä kognitiivinen-gestaltterapeuttinen ja
perheterapeuttinen. Se tarkoittaa sitä, että teen paljon työtä ajatusten, käyttäytymisen,
kokonaisuuksien ja suhteiden kanssa.

Käytän myös EMDR-terapiaa työvälineenäni posttraumaattisissa stressitilanteissa. Se on
osoittautunut toimivaksi menetelmäksi, jonka avulla ehkä nopeammin kuin tavallisen
terapian avulla raskaat muistot muuttuvat vähemmän raskaiksi.