Välkommen till Vonnix hemsida. Det är jag, Yvonne Nynäs, som jobbar på Vonnix.
Jag vill gärna stå till tjänst med att hjälpa dig att sköta om din psykiska hälsa
med psykoterapi. Det betyder att vi samtalar om frågor som är aktuella just för dig.


Terapeuten


Jag vill förmedla att förändring är möjlig. Ibland ser man inte dessa möjligheter och
då kan det vara bra att få hjälp. Sådana situationer kan t.ex. vara:

  • när du känner dig stressad och utmattad
  • om du upplever nedstämdhet, depression, ångest och oro
  • i tider av kriser och sorg
  • vid beroendeproblematik (alkohol, droger,spel..)
  • vid posttraumatiska stressymptom
  • när du känner dig låst i negativa livsmönster
  • när du vill utvecklas som person
  • när du har problem i dina relationer

Tveka inte, dina problem är varken för små eller för stora för att ta kontakt!
Jag ger service på svenska, finska och engelska.