Intervju i Österbottens Tidning 20.9 2009 Av Pia Andtbacka

     (Länk till artikeln på Österbottens Tidnings webbsidor:  http://www.ot.fi/story.aspx?storyID=48497)

Terapeut med egen mottagning. ”Det mest intressanta i arbetet som psykoterapeut är att
alla människor är unika”
, säger Yvonne Nynäs. I sin forskning siktar hon på att utarbeta
ett återhämtningsprogram för dem som utsätts för mobbning.

Mobbningsoffer ska få hjälp

Diskussion
Yvonne Nynäs har sin mottagning i en trevligt inredd mottagning i Kronoby centrum. Hon har själv
målat tavlan med björnen som får samtalsterapi av den lilla kaninen.
”Stora starka karlar har ibland svårt att erkänna att de utsatts för mobbning”, säger hon.

Yvonne Nynäs känner sig privilegierad som får göra det hon helst av allt vill. I höst
har hon startat en egen terapimottagning i Kronoby centrum.
Samtidigt filar hon på teoridelen till en doktorsavhandling. I den ska Nynäs utveckla
ett återhämtningsprogram för dem som drabbats av mobbning.
- Vissa bekanta frågar vad jag håller på med och när jag berättar att jag vill utarbeta
ett återhämtningsprogram för mobbade lyser de upp.
- Jag känner att jag gör det här för mannen på gatan – inte för forskarvärlden.

Yvonne Nynäs väg till forskningen och det egna, nystartade företaget Vonnix har varit lång.
Men också utstakad och förutbestämd på något sätt. Personliga livserfarenheter har gjort
henne till den trygga, förtroendeingivande människa hon är i dag.
- Det är oerhört viktigt att kontakten mellan terapeut och klient fungerar och jag satsar
mycket på ett förtroendefullt förhållande till mina klienter.

När Yvonne Nynäs började studera socialpolitik vid Åbo Akademi i slutet av 1970-talet ville
hon påverka samhället. Men senare, som socialskötare i Kronoby kände hon att hon gjorde
mest nytta i samtalen med enskilda klienter och familjer.
Sedan 2001 har Yvonne Nynäs jobbat som terapeut. Under fem år som socialterapeut på
hälsocentralen i Karleby kom hon i kontakt med beroendeproblematik av olika slag, både
droger och spelberoende.
- Där fick jag möjlighet att utöva familjeterapi och också utbilda mig till familjeterapeut
och psykoterapeut.

Åren 2007-2008 fungerade Yvonne Nynäs som psykoterapeut vid tonårspolikliniken i
Jakobstad.
- Det var roligt att åter jobba på svenska och med ungdomar.
- Till en del införde jag också familjeterapi på tonårspolikliniken.
- Det var jätteintressant och jag trivdes mycket bra både i Karleby och Jakobstad.
Både på den psykosociala enheten i Karleby och på tonårspolikliniken i Jakobstad kom
Yvonne Nynäs i kontakt med många som blivit mobbade. Mobbningsoffren lider ofta av
posttraumatiska stressymptom som sömnproblem och hjärtklappning och hanterar dem på
olika sätt.
- Många vuxna tar till alkoholen för att klara tillvaron.
- Vissa kommer aldrig över mobbningen utan begår självmord.

De öppna såren efter mobbning tar åratal att läka och processen kräver mycket energi.
I vårt land satsar man på mobbningsförebyggande åtgärder och snabba ingripanden,
men något återhämtningsprogram för de drabbade finns inte.
Yvonne Nynäs hoppas nu kunna utveckla en terapimetod som ska läka såren efter
mobbningen snabbare.
- Ett terapiprogram med en session i veckan under 8-10 veckors tid kunde spara mycket
lidande. Men också pengar i form av minskad sjukfrånvaro.

I september i fjol skrev Yvonne Nynäs in sig vid Åbo Akademi i Vasa och läste bland annat
arbetsplatspsykologi och metodik. I höst finslipar hon teoridelen i sin doktorsavhandling
och om hon får finansieringen ordnad hoppas hon kunna börja arbeta med terapidelen
nästa år.
- Basen i doktorsavhandlingen blir en kvalitativ del där jag följer ett tiotal patienter,
går in i deras upplevelser och mäter hur terapin fungerar.
– De som kommer till den här terapin måste få göra det gratis.

Jämsides med forskningen har Yvonne Nynäs startat företaget Vonnix som bjuder
ut terapitjänster.
- Jag har erbjudit tjänster som det är brist på i Kronoby. Bland annat vill jag att
unga med beroendeproblem ska kunna ta kontakt.

Tonårspolikliniken i Jakobstad tar inte emot unga med drogproblem och tröskeln till
A-kliniken är hög för de unga. Yvonne Nynäs vill att tröskeln till hennes mottagning ska
vara låg.
- Jag har ungdomar som kommer hit på en mellantimme i skolan, säger hon som exempel.
Yvonne Nynäs skulle också gärna vilja hjälpa personer med dubbeldiagnoser – beroende-
problem i kombination med olika typer av handikapp. Unga barnfamiljer med alkoholproblem
är en annan grupp.
- Allt det här har Jakobstads- och Karlebyborna tillgång till utan remiss.
- Jag erbjuder samma service om kommunen är villig att köpa.
Yvonne Nynäs har också fått klartecken från statskontoret om att hon får erbjuda
psykosociala samtal åt frontveteraner. Eller stödjande samtal, som hon hellre kallar det.
- Det här är en service som en del kommuner i södra Finland erbjuder och som bekostas
av statskontoret.

Som FPA-bekostad rehabilitering erbjuder Yvonne Nynäs familjeterapi för 16-25 åriga
ungdomar. Hon har också privata klienter som betalar själva för terapin.
Hennes mottagning finns i ett av våningshusen i Kronoby centrum.