Jag har arbetat som terapeut sedan år 2001. Sedan september 2008 har jag min egen mottagning.

Jag fortsätter att lära mig mera om individens och familjens psykiska hälsa genom utbildning, arbetshandledning, klientkontakter, böcker och livet.

Jag försöker hålla mig uppdaterad på vad som sker angående psykisk hälsa på samhällsnivå. Det här kan jag bland annat göra i Mellersta Österbottens socialpsykiatriska förenings styrelse där jag har varit medlem i över tio år.

Jag är polities magister till min grundutbildning. Senare har jag studerat psykologi. Jag har avlagt familjeterapeutexamen och är av rättskyddscentralen för hälsovården godkänd psykoterapeut. Jag har också FPA:s behörighet både för individualterapi och familjeterapi. Ett läsår har jag satsat på arbetsplatspsykologi. Inom arbetsplatspsykologin intresserar jag mig speciellt hur jag med terapeutiska metoder kan hjälpa dem som drabbats av arbetsplatsmobbing. Sedan hösten 2010 är jag legitimerad EMDR-terapeut.

Jag är gift och har fått fem barn. Min familj är mycket viktig för mig och jag tillbringar min fritid gärna med familjen. Till familjen hör också en hund och två katter. Jag tycker om att röra på mig och att skapa något med händerna.

Jag är en positiv person med mycket humor. Personliga erfarenheter har gjort att jag växt som människa och fått en inre styrka som jag gärna delar med mig av.