Jag står till tjänst med psykoterapi. Det betyder enklare sagt, att jag samtalar med
klienter kring de problem och frågor som klienten tar upp. Samtalen har som mål att
klienten får hopp och tror att förändring är möjlig. Det här sker genom att den egna
inre kapaciteten används på ett nytt, konstruktivt sätt.

Ibland är samtalen mera psykosocialt inriktade. Dessa samtal innebär att också mera
sociala aspekter tas med. Det här kan vara aktuellt bl.a. inom barnskyddets familjeterapi.

På min mottagning jobbar jag med enskilda unga och vuxna, par, familjer och grupper.
Jag jobbar också med ungdomar på ätstörningskliniken i Karleby
(www.atstorningskliniken.fi)

För att få en positiv förändring till stånd i terapin är det viktigt med en fungerande
klient-terapeut relation. Klienten skall känna sig trygg i den terapeutiska situationen
för att kunna börja må bättre.

Psykoterapeutiskt samtal

Varje klient är unik och för mig som terapeut en stor utmaning. Jag sätter stora krav på
mig som terapeut, främst då hur jag bemöter mina klienter men också att få anpassat
terapimetoden så att den passar just den aktuella klienten bäst. Terapijobbet är spännande
och krävande och det bästa jobb jag kan tänka mig.

Min inriktning är främst kognitiv-gestaltterapeutisk och familjeterapeutisk. Det här betyder
att jag jobbar mycket med tankar, beteenden, helheter och relationer.

Dessutom använder jag mig av EMDR-terapi som ett verktyg vid posttraumatiska
stressymtom. Det här har visat sig vara en effektiv metod som kanske snabbare än sedvanlig terapi får jobbiga minnen mindre jobbiga.